ZAUVEK VITKI – VIP (12 meseci)

  • alex_amx
  • 16/10000 Students
  • -
  • 78 Lessons /0 Quizes

Nakon 6 godina vođenja radionica ZAUVEK VITKI i rada sa ženama na oslobađanju od viška kilograma, rešila sam da svo svoje iskustvo i znanje koje imam podelim sa vama ali ovoga puta u drugačijoj formi odnosno ONLINE!

Naredna grupa kreće sa radom 20. oktobra.

Pročitaj više

28.380,00RSD
Kupite ovaj program

Additional Details

  • 12 Weeks
  • 10 points
  • 1. aprila 2021. 11:25
Course Curriculum

Prva nedelja

8 Lessons / 0 Quizes
ZAUVEK VITKI 1.1 - Intro - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI 1.2 - Kako program funkcioniše - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI 1.3 - Kako se pripremiti za program - VIP 10 points
AUDIO VEŽBA 1.1 - VIP 10 points
AUDIO VEŽBA 1.2 - VIP 10 points
AUDIO VEŽBA 1.3 - VIP 10 points
MEDITACIJA ZA MRŠAVLJENJE - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI - ISHRANA - VIP 10 points

Druga nedelja

6 Lessons / 0 Quizes
ZAUVEK VITKI 2.2 - Podizanje svesti - Posmatrač - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI 2.1 - Ciljevi rada na sebi - VIP 10 points
AUDIO VEŽBA 2.1 - VIP 10 points
AUDIO VEŽBA 2.2 - VIP 10 points
MEDITACIJA ZA MRŠAVLJENJE - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI - ISHRANA - VIP 10 points

Treća nedelja

8 Lessons / 0 Quizes
ZAUVEK VITKI 3.1 - Povezanost i autentičnost - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI 3.2 - Primarne potrebe - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI 3.3 - Primarne potrebe 2 - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI 3.4 - Primarne potrebe 3 - VIP 10 points
AUDIO VEŽBA 3.1 - VIP 10 points
AUDIO VEŽBA 3.2 - VIP 10 points
MEDITACIJA - DETE U MENI - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI - ISHRANA - VIP 10 points

Četvrta nedelja

8 Lessons / 0 Quizes
ZAUVEK VITKI 4.1 - Kritičar u nama - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI 4.2 - Rad sa ogledalom - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI 4.3 - Kako raditi vežbu - VIP 10 points
AUDIO VEŽBA 4.1 - VIP 10 points
AUDIO VEŽBA 4.2 - VIP 10 points
MEDITACIJA - RAD PRED OGLEDALOM - VIP 10 points
AUDIO VEŽBA 4.3 - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI - ISHRANA - VIP 10 points

Peta nedelja

8 Lessons / 0 Quizes
ZAUVEK VITKI 5.1 - Emocije - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI 5.2 - Svrha emocija - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI 5.3 - Telesna i emocionalna glad - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI 5.4 - Kako sprečiti emocionalno prejedanje - VIP 10 points
AUDIO VEŽBA 5.1 - VIP 10 points
AUDIO VEŽBA 5.2 - VIP 10 points
MEDITACIJA - PRIHVATAM SVA SVOJA OSEĆANJA - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI - ISHRANA - VIP 10 points

Šesta nedelja

7 Lessons / 0 Quizes
ZAUVEK VITKI 6.1 - STRAH - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI 6.2 - Strah i stres - šta činiti u tim situacijama - VIP 10 points
AUDIO VEŽBA 6.1 - VIP 10 points
AUDIO VEŽBA 6.2 - VIP 10 points
AUDIO VEŽBA 6.3 - VIP 10 points
MEDITACIJA ZA OSLOBAĐANJE OD STRAHA I ANKSIOZNOSTI - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI - ISHRANA - VIP 10 points

Sedma nedelja

5 Lessons / 0 Quizes
AUDIO VEŽBA 7.1 - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI 7.1 - OSEĆANJE KRIVICE - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI 7.2 - GDE JE PROBLEM I KAKO GA REŠITI - VIP 10 points
MEDITACIJA ZA OSLOBAĐANJE OD KRIVICE - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI - ISHRANA - VIP 10 points

Osma nedelja

6 Lessons / 0 Quizes
ZAUVEK VITKI 8.1 - LJUTNJA - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI 8.2 - KAKO NASTAJE LJUTNJA - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI 8.3 - TEHNIKE ZA OSLOBAĐANJE OD LJUTNJE - VIP 10 points
AUDIO VEŽBA 8.1 - VIP 10 points
MEDITACIJA ZA OSLOBAĐANJE OD LJUTNJE - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI - ISHRANA - VIP 10 points

Deveta nedelja

5 Lessons / 0 Quizes
MEDITACIJA ZA OPRAŠTANJE - VIP 10 points
AUDIO VEŽBA 9.1 - VIP 10 points
AUDIO VEŽBA 9.2 - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI 9.1 - OPRAŠTANJE 10 points
ZAUVEK VITKI - ISHRANA - VIP 10 points

Deseta nedelja

6 Lessons / 0 Quizes
VEŽBA 10.1 - VIP 20 points
ZAUVEK VITKI 10.1 - Ograničavajuća uverenja 10 points
AUDIO VEŽBA 10.1 - VIP 10 points
AUDIO VEŽBA 10.2 - VIP 10 points
MEDITACIJA ZA OHRABRUJUĆA UVERENJA - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI - ISHRANA - VIP 10 points

Jedanaesta nedelja

7 Lessons / 0 Quizes
ZAUVEK VITKI 11.1 - Rad sa afirmacijama - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI 11.2 - Moć vizuelizacije - VIP 10 points
VEŽBA 11.1 - VIP 20 points
VEŽBA 11.2 - VIP 20 points
AUDIO VEŽBA 11.1 - VIP 10 points
MEDITACIJA SA AFIRMACIJAMA ZA MRŠAVLJENJE - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI - ISHRANA - VIP 10 points

Dvanaesta nedelja

4 Lessons / 0 Quizes
ZAUVEK VITKI 12.1 - Unutrašnji mir - VIP 10 points
MEDITACIJA ZA OPUŠTANJE - VIP 10 points
MEDITACIJA - NOVA JA - VIP 10 points
ZAUVEK VITKI - ISHRANA - VIP 10 points
0.0
Average Rating
0%
0%
0%
0%
0%
Top