Čudotvorna meditacija za mršavljenje

Čudotvorna meditacija za mršavljenje

ČUDOTVORNA MEDITACIJA ZA MRŠAVLJENJE

Sposobnost stvaranja mentalnih slika ili kreativna vizuelizacija jedna je od najvažnijih ljudskih osobina. Svaki predmet koji postoji na svetu prvo je bio u nečijem umu pa je tek onda postao stvarnost. Isto je i sa našim telom. Da bismo ga promenili spolja potrebno je da prvo promenimo sliku u našoj glavi i to je osnovni cilj vizueliziranja.

Vizuelizacija je umetnost korišćenja mentalnih slika i afirmacija radi unošenja pozitivnih promena u vaš život. To je zapravo zamišljanje, osećanje ili opisivanje nečega što želite da kreirate. Vizuelizacije kreiraju novi “unutrašnji pejzaž” koji donosi rezultate spolja. Kada nekako možemo da zamislimo ili osetimo ono što želimo, onda vizualizujemo.

Stvarno je tako jednostavno.

Takođe, osećanja koja osećate dok kreirate novu stvarnost kroz vizuelizacije su podjednako važna, pošto naša podsvest najbrže odgovara na osećanja koja šaljete.

Za uspešno vizuelizovanje smestite se udobno u krevet, stavite slušalice radi boljeg zvuka i izolacije od spoljašnjih zvukova, udahnite nekoliko puta duboko, opustite se i prepustite se svojoj podsvesti da kreira novu sliku vašeg života.

Nemojte brinuti ako zaspite. Naš um registruje zvuke i dok spavamo !

Ovu vođenu meditaciju možete raditi svakodnevno i što je duže i posvećenije budete slušali to su vam veće šanse da osim svoje podsvesti promenite i svoju stvarnost.

Uživajte 🙂

Top